top of page
Lüpsmise uus ajastu - Fullwood M²erlin
PEAMISED EELISED

1 KIIRE

Merlini robotid on alati olnud kiireimad nisakannu kinnitajad. See pole muutunud. Fullwood M²erlin kasutab täiesti uut kätt, mis on siiani kõige kõige efektiivsem ja vaiksem - disainitud tänapäeva. See pakub endiselt konkurentsitut täpsust ja kiirust nisakannu ühendamisel.

2 PAINDLIK

Fullwood M²erlin pakub unikaalset kahesuunalist robotist väljumise võimalust, see loob võimalused kasutamaks robotit ühtlasi ka segregatsioonivahendina, kus lehmad väljuvad robotist otse või külgvärava kaudu. Samuti on lehmal võimalik siseneda robotisse kas otse või küljelt.

3 USALDUSVÄÄRNE

Fullwoodi lüpsiplatsid on globaalselt tuntud oma usaldusväärsuse ja tugeva ehituskvaliteediga. Erandiks pole ka uus M²erlin. Me oleme kasutanud vaid parimaid komponente ning kõrg-kvaliteedilist roostevaba terast, et tagada roboti pikaajaline kestus ja töö. 

4 EFEKTIIVNE

Ulatuslikud testid on näidanud, et uus Fullwoodi M²erlini robot kasutab märkimisväärselt vähem elektrit kui eelmised mudelid. Põhiline osa elektrisäästust tuleneb roboti uuest käest, mida juhivad elektrimootorid suruõhu asemel. Samuti kasutab robot vähem vett, mis teeb temast kõige ökonoomsema ja keskkonnasõbralikuma lüpsmislahenduse.

5 ERGONOOMILINE

Lehma ja lüpsioperaatori mugavus olid kaks tähtsamat prioriteeti uue Fullwood M²erlini disainimisel. Uus robot on kõrgeima turvalisusega nii lehmale kui farmipersonalile, samaaegselt tagades parimad piima kvaliteedinäitajad.

6 TASKUKOHANE

Taskukohasus kooskõlas madalate ekspluatatsioonikuludega on Fullwood M²erlini põhiprintsiibiks. Samuti võime öelda, et meie roboti ekspluatatsioonikulu on omanikule taskukohane. Iga robot on kohandatav arvestades farmi eriärasusi tagamaks täielik sobivus. Uus masin on täielikult ühilduv M²erlini eelmiste põlvkondadega

Fullwood M²erlin töös:
Kohandatava varustustasemega M²erlin süsteemid

1 Valige oma baastaseme-M²erlin

Sisaldub: Tiris ID pedomeetrid, külgväravast sisenemine, 1 sööda annustamise võimalus 

Baastaseme-M²erlin sisaldab kõiki osi, et läbi viia edukas robotlüps. Kui aga piimatootja soovib kõrgemal tasemel automatiseeritust ning haldusprotsesse, siis on võimalik kokku panna järgnevatest pakettidest temale sobiv süsteem.

2 Valige soovitud lisapaketid oma süsteemi

M²erlininfo telefonirakendus
M2erlinInfo mockup 2- EN.jpg
Mõõtke tootlikkust, jälgige efektiivsust ning maksimeerige töö ja vaba aja tasakaal.
Kuvab:
- Reaalajas roboti andmed
- 24 tunni kokkuvõtte põhilistest efektiivsusenäitajatest roboti kohta
- Deviatsioonid esimese kahe minuti väljalüpsi kiiruse ja nisakannude ühendamiskiiruste kohta.
- Alarmi ilmnemise korral teavitab kasutajat märguandega.
bottom of page