top of page
RHF-JOZ-Barn-E-Stal-209.jpg
JOZ Barn-E
Tugeva ehitusega innovaatiline sõnnikurobot

Barn-E sobib kõikide põrandatüüpidega lautadesse, puhastab põrandad automaatselt ja tagab loomade ohutuse ja sõrgade tervise. Lisaks sõnnikukäikudele pole Barn-E'l probleemi ka ootealade ja vahekäikude puhastamisel.
Innovaatiline sõnnikogumissüsteem

Barn-E nutikas disain seisneb selles, et robot ei lükka sõnnikut lihtsalt välja, vaid korjab selle üles. Sõnnik kogutakse kokku roboti ees oleva skreeperiga, seejärel tõstetakse üles ja ladustatakse pöörleva sööturi abil sõnnikumahutisse. Peale seda sõidab sõnnikurobot väljalaske/laadimispunkti, kus ladestab kogutud sõnniku.
Probleemiks pole ka sõnnikumahuti täis saamine enne seadistatud marsruudi lõpetamist - sellisel juhul tõukab Barn-E ülejäänud sõnniku ees oleva skreeperiga väljalaskepunktini. Antud olukorda tuleb ette harva, kuna marsruudid on planeeritud nõnda, et mahuti üldjuhul enne väljalaske punkti 100% täis ei saa.
Kogu protsess on seejuures hääletu luues laudas mugava ja rahuliku keskkonna loomadele.
Põhiomadused:

* Robot on saadaval kahes konfiguratsioonis                  "Standard" või "Lai", kus skreeperite laiused on             vastavalt 155cm või 185cm
* Sõnnikmahuti suurus 370 või 500 liitrit sõltuvalt           skreeperi laiusest
* Vaikne - töötab peaaegu hääletult
* Võimeline puhastama 2 tunniste intervallidega             550m2 (Standard) või 700m2 (Lai) suuruse                   pindala
* Loomasõbralik - sõnnikurobotil puuduvad                     teravad osad ning liikumiskiirus on                                 6,5meetrit/minutis, seega on loomadel piisaval             aega, et robotit märgata ja tema teelt eest ära               astuda

* Modulaarne disain, kasutajasõbralik ja                           madalad hoolduskulud
* Täielik automatiseeritus - iga kord kui Barn-E jõuab     väljalaskepunkti toimub ka akude laadimine
RHF-JOZ-Barn-E-Stal-192.jpg
Allapanu tüüp ja kogus
Allapanu
Põhk (kuni 6cm pikkusega)
Saepuru
Separeeritud sõnnik
Kogus
kuni 2kg aseme kohta päevas
piiramatu
kuni 5 liitrit aseme kohta päevas
Marsruutide seadistamine ja roboti töö jälgimine

Barn- E navigeerib erinevate süsteemide koosmõjul - kasutades sõnnikukäigu ääri, distantsi mõõtmist ja põrandasse puuritud transpondereid liigub robot probleemideta ja eksimusteta mööda seadistatud marsruute läbi teie lauda. 

Marsruudid seadistatakse kasutades uut JOZ SAM programmi, silmas pidades teie soove ja kõige efektiivsemat lahendust lauda puhastamisel. Võimalik on seadistada piiramatu arv marsruute, sealjuures on võimalik robotit seadistama puhastama kindlat lauda osa kindlal kellajal. Marsruute seadistades peab meeles pidama, et Barn-E vajab laadimiseks 50% koguajast. Peale esmaste marsruudite seadistamist on kasutajal võimalik alati marsruute muuta.

Sõnnikurobotit saab ühendada ka JOZ-i juhtimissüsteemiga (JMS), mis võimaldab Barn-E-d 24/7 distantsilt jälgida. 
JOZ-barn-e_7.jpg
JOZ JMS telefonirakendus
Tutvustav video:
RHF-JOZ-Barn-E-Stal-131.jpg
Standard

219cm
155cm
68cm
625kg/920kg
370L
50%/50%
6,5m/min

550m2
Lai

229cm
185cm
68cm
725kg/1100kg
500L
50%/50%
6,5m/min

700m2 
-

Pikkus         
Laius (Koos skreeperiga)
Kõrgus
Kaal (Tühi/täis)

Sõnnikumahuti
Laadimise-/tööaeg
Liikumiskiirus
Puhastatav pind
(2 tunniste intervallidega)
Tehnilised andmed
bottom of page