top of page

Crystal karjahaldustarkvara

Crystal karjahaldustarkvaraga on võimalik automatiseerida lüpsi, söötmist, kaalumist ning eristada ja identifitseerida erinevaid loomade terviseprobleeme.

Crystal on praktiline ning lihtsasti kasutatav karjahaldustarkvara, mis võtab kokku karjahalduse, automatiseerides täielikult piimatootmise neli etappi:

1. Jälgimine - Haldamine algab jälgides olukordi ja asjaolusid

2. Analüüs - Analüüsitakese tekkinud olukordi 

3. Kontroll - Tehakse otsused et kontrollida ja muuta asjaolusid/olukordi

4. Raporteerimine - otsused raporteeritakse ning pöördutakse taas esimese etapi juurde.

Põhilised omadused

  • Automaatne loomade jälgimine usaldusväärsete ja täpsete anduritega, mis mõõdavad toodangut, elektrijuhtivust, temperatuuri, verd, looma aktiivsust, kaalu ja sööda tarbimist.

  • Anduritelt saadud informatsiooni kombineeritakse looma käitumismustri ja teostatud toimingutega (ravi, seemendused jne).

  • Automaatne loomahaldus, sõltuvalt kasutaja tehtud valikutest, nt. loomade või piima eraldamine, söödakoguse muutmine, ravisündmuste salvestamine.

  • Lihtsasti kasutatav tähelepanu vajavate loomade nimekiri, kus kuvatakse vajalik teave varajases staadiumis. Nii on võimalik teha koheseid korrektuure ja ennetada probleeme nende tekkefaasis.

  • Kogu Crystal karjahaldusprogramm on jälgitav ka mobiilselt läbi interneti.

bottom of page